Bezpłatny mini-kurs mailowy 👉🏻 Jak kupić zdrową palmę do ogrodu, na balkon lub taras 🌴 (klik)

Polityka prywatności

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony: https://bambusowysen.pl/.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sylwia Hennek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bambusowy Sen Sylwia Hennek z siedzibą w Krakowie ul. Sapiehy 38/12.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: tech@bambusowysen.pl/

I. Definicje

   1. Administrator – oznacza osobę przetwarzającą dane osobowe. Jest nią Sylwia Hennek,

   1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

   1. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony

   1. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

   1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://bambusowysen.pl/

   1. Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

  II. Zasady przetwarzania danych osobowych

    1. Administrator uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
     – informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu)
     – dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły, komentarze na blogu)

    1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnego z dostępnych formularzy:
     – formularza newslettera – do przetwarzania danych Użytkownika w celu wysyłania maili oraz informowania o bieżących ofertach, promocjach Administratora,

   III. Sposób przetwarzania danych

     1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

     1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz informuje, że nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

     1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).

     1. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

     1. Użytkownik ma prawo do:
      a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
      b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
      c. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
      d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

     1. Administrator oświadcza, że:
      a. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
      b. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
      c. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

     1. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.

     1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

     1. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

    IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

      1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

      1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

      1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym t.j. firma hostingowa, firma udostępniająca system do newslettera oraz biurze księgowemu. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora zobowiązane zostały do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych w stopniu zapewniającym bezpieczne przetwarzanie danych Użytkowników na podstawie podpisanych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych. 

     V. Newsletter

       1. Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie adresu e-mail.

       1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

       1. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

      VI. Kontakt e-mailowy

        1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tym poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.

        1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.

        1. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

       VII. Pliki cookies

         1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

         1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
          a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
          b. marketingowych (remarketing);
          c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
          d. zapewnienia prawidłowego działania Strony.

         1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

         1. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

         1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

         1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) i reklamowych jak Adroll.com (administator cookies zewnętrznego: AdRoll Advertising Limited z siedzibą w Irlandii). Możesz zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam obsługiwanych przez AdRoll klikając niebieską ikonę w rogu wyświetlanych reklam lub klikając w ten link.

        VIII. Inne technologie

        Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

        a. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;

        b. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony;

        c. piksel AdRoll – w celu analizy stron odwiedzanych przez klientów i prowadzenia działań remarketingowych.

        IX. Logi serwera

          1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

          1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

          1. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

          1. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

          1. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.