Bezpłatne wyzwanie: ‘Przezimuj swój bambus w ogrodzie i w donicy’